Vilkår for brug af Smoltvagt Appen

Lystfisker Danmark
Rådhus Allé 5
5610 Assens

smoltvagt@fishingindenmark.info

 

VILKÅR FOR BRUG AF SMOLTVAGT

Formålet med disse vilkår og betingelser for brug af appen er at definere de regler for brug af “Smoltvagt” (i det følgende benævnt “Appen”), der er udgivet af Lystfisker Danmark, en del af Assens Kommune.

Ved at installere Appen og/eller tilgå Appen som gæst og/eller bruger accepterer du ubetinget og uden forbehold alle vilkårene for brug af Appen, som er defineret nedenfor. Hvis du ikke accepterer disse Vilkår for Brug af Appen, beder vi dig om ikke at bruge Appen.

Ethvert besøg og/eller enhver brug af Appen skal foregå i overensstemmelse med disse vilkår for brug.

Fishing in Denmark forbeholder sig retten til når som helst at ændre disse vilkår for brug af Appen, herunder alle eller nogle af bestemmelserne i vilkårene for brug af Appen, for at kunne tilpasse dem til ændringer i tjenester, tekniske ændringer, juridiske- eller lovgivningsmæssige ændringer eller ved lancering af nye tjenester. De gældende vilkår for brug af Appen er dem, der gælder på den dato, hvor brugeren opretter forbindelse til eller bruger Appen.

Fishing in Denmark opfordrer brugeren til regelmæssigt at holde sig opdateret om den seneste version, der er tilgængelig i selve Appen.

PERSONDATA OG SAMTYKKE
Ved brug af Smoltvagt app giver du Fishing in Denmark (Lystfisker Danmark) samtykke efter databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a til at behandle dine personoplysninger og gemme dine data på Fishing in Denmark's servere i den tid din bruger er aktiv. Ved oprettelse af en bruger på Smoltvagt accepterer du, at Fishing in Denmark (Lystfisker Danmark) opbevarer personoplysninger, så som telefon, e-mail, navn og adresse samt andre data, der oprettes i appen (observationer, kommentarer og fotos).

Formålet med behandlingen af personoplysninger er, at Smoltvagt appen og platform kan personliggøres for brugeren og brugeren har mulighed for at gemme og dele ønsket data på platformen, så som observationer, kommentarer, fotos mv.

Du kan altid trække dit samtykke tilbage ved at skrive til info@fishingindenmark.info og få slettet din bruger og persondata fra vores system.

Lystfisker Danmark vil aldrig bruge din e-mail til markedsføring, kontakte dig med tilbud eller videregive din persondata til tredjepart uden samtykke. Dog kan Lystfisker Danmark videregive dit navn og e-mail til Danmarks Sportsfiskerforbund, DTU Aqua, Dansk Lystfiskeri og Havørred Fyn ifm. deling af brugerens uploadede fotos og observationer. Se mere under afsnittet ”REGISTRERING AF OBSERVATIONER OG UPLOAD AF FOTOS”.


Der kan forekomme at, Lystfisker Danmark kontakter dig over e-mail med vigtige nyheder fra Smoltvagt appen, ændringer i dine bookede vagter eller tekniske opdateringer, der vedrører din bruger.

Lystfisker Danmark opbevarer dine data efter gældende lovgivning om GDPR.

PUSH BESKEDER
Smoltvagt anvender push beskeder til at informere brugere af appen med nyheder, vigtig information, opdateringer mv. Push beskeder kan altid deaktiveres på brugerens telefon.

REGISTRERING AF OBSERVATIONER OG UPLOAD AF FOTOS
Når der indberettes observationer og uploades fotos i Smoltvagt appen, giver man samtykke til at Fishing in Denmark må videregive den data inkl. brugerens navn til Danmarks Sportsfiskerforbund, DTU Aqua, Dansk Lystfiskeri og Havørred Fyn, sammen med e-mail og navn.

Ved oprettelse af brugerdata i Smoltvagt appen accepterer man disse vilkår. Ønsker man ikke at dele denne data, bedes man ikke bruge app'en. Ønsker man at slette sin bruger, se nedenstående afsnit.

Læs mere om vores persondatapolitik her.

SLETNING AF BRUGER OG DATA
Ønsker man ikke længere at være bruger i Smoltvagt appen skal man blot skrive til smoltvagt@fishingindenmark.info og vi vil fjerne dine data samt adgang.

DINE RETTIGHEDER
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte den afdeling, der behandler sagen. Du må gerne i henvendelsen oplyse hvilken sag eller sagstype, det drejer sig om. Du finder kontaktoplysninger her www.assens.dk/kontakt.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret):
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du har ret til at få en kopi af oplysningerne samt en række yderligere oplysninger, herunder formålet med behandlingen, kategorier af personoplysninger, modtagere af oplysningerne, hvor lang tid vi opbevarer oplysningerne med videre.

Ret til berigtigelse:
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Som offentlig myndighed er vi underlagt en journaliseringspligt, hvilket betyder, at vi i almindelighed ikke må slette oplysninger, når de først er indgået i en sag. De rigtige oplysninger vil blive tilført sagen, men af hensyn til journaliseringspligten kan vi ikke slette de urigtige oplysninger.

Ret til sletning:
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig.

Ret til begrænsning af behandling:
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til begrænsning, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse:
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Vi vil vurdere, om indsigelsen er berettiget eller ej.

Ret til dataportabilitet:
Du har i visse tilfælde ret til dataportabilitet. Det betyder, at du i visse tilfælde har ret til at få flyttet dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

Retten til at klage:
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

INDHOLD OG MATERIALLE RETTIGHEDER
Ved oprettelse og deling af data/indhold i Smoltvagt, forbeholder Fishing in Denmark sig ophavsrettighederne på data/indhold, så som billeder, tekster og data. Fishing in Denmark kan frit genanvende disse materialer på andre medieplatforme samt dele disse med projektpartnerne Danmarks Sportsfiskerforbund, DTU Aqua, Dansk Lystfiskeri og Havørred Fyn, der dermed også er rettighedshavere på materialerne.

Indhold fra Smoltvagt app, må ikke udgives, gengives, deles eller bruges af 3. part (bortset fra Danmarks Sportsfiskerforbund, DTU Aqua, Dansk Lystfiskeri og Havørred Fyn ) i andre sammenhænge uden skriftlig aftale med Fishing in Denmark (Lystfisker Danmark v. Assens Kommune).

DELING AF INDHOLD PÅ PLATFORMEN
Ved deling af billeder, tekst og andet data på Smoltvagt er det strengt forbudt at dele seksuelle, pornografiske, politiske eller krænkende indhold.

Indhold skal være markedsføringsneutralt og man må ikke promovere produkter, mærker, virksomheder mv.

Som bruger på Smoltvagt må man kun have 1 aktiv bruger. Navnet for ens bruger skal være et reelt navn og man må under ingen omstændigheder udgive sig for at være andre, end den man er eller være misvisende, krænkende eller forulempende.

Fishing in Denmark forbeholder sig rette til at udelukke brugere, der ikke overholder vilkår og betingelser for brug. I særlige forhold kan politianmeldelse af brugere være nødvendigt.

BETINGELSER
Som bruger på Smoltvagt accepterer man, at have læst disse betingelser/vilkår for brug, inden brug af hjemmeside og app.


PERSONDATAPOLITIK

Generelt
Personoplysninger er alle former for informationer, som i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores Smoltvagt app, så indsamler og behandler vi en række af sådanne informationer. Det sker f.eks. ved helt almindelige interaktioner på appen som fx at du tilmelder dig en vagt, deltager i en konkurrence/undersøgelse, registrere dig som ny bruger/abonnent eller ved øvrig brug af services eller køb via vores hjemmeside.

Vi indsamler og behandler typisk følgende slags oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider/faner, du klikker på.

Sikkerhed
Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere er relevant.
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger, samt at kunne levere dig de services, du har efterspurgt, som fx at modtage nyhedsbreve. Derudover anvender vi oplysningerne til at optimere og forbedre vores services og indhold.

Periode for opbevaring
Vi opbevarer oplysninger i det tidsrum, som er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige eller relevante. Perioden afhænger af, hvilken karakter oplysningen er og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at give en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af appen, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang oplysningerne er kendt, og såfremt vi benytter os af tredjepart. Det kan gælde Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Lystfiskeri, DTU Aqua og Havørred Fyn.

Vi benytter derudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vegne af os og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.m. vil kun ske, hvis du selv giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig i et almindeligt format (dataportabilitet). Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysningerne anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til, at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: info@lystfiskerdanmark.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Dataansvarlig

Assens Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Assens Kommune kan kontaktes på tlf. 64 74 74 74 og mail assens@assens.dk.

Husk, at det ikke er sikkert at skrive personlige oplysninger som f.eks. helbredsmæssige eller økonomiske oplysninger eller dit cpr-nummer i en almindelig e-mail. Du kan skrive sikkert til os via Digital Post på www.borger.dk.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på tlf. 64 74 73 99 eller skriv til DPO.

Assens Kommune
Rådhus Allé 5, 5610 Assens
info@fishingindenmark.info