DSC07470

Fase 4: Følge op

Guide til vandplejeprojekter

Følge op

Når projektet er afsluttet, eks. at gydebanken er etableret, vil naturen forhåbentlig tage over og sikre at der kommer yngel fra gydning i flere år. Alligevel er det gavnligt på forhånd at overveje om der skal være ’efter-behandling’ af projektstrækningen.

Det er erfaringen fra en del projekter, at det kan være nødvendigt at justere den udlagte gydebanke. Husk at sikre jer tilladelse til dette allerede i projektansøgningen: De typiske tilpasninger er:

  • Der skal tilføres ekstra grus.
  • Der skal tilføres ekstra skjulesten.
  • Udplantning af vandplanter (her skal man altid anvende planter fra samme vandsystem)
  • Spuling af gydebanker.

Gode erfaringer

  • Det er spændende at følge projektet. Hvor mange havørreder anvender f.eks. den nye gydebanke. Lav gydetællinger i december-januar.
  • Lav ’havørred-safari’ i gydeperioden, hvor lodsejeren, lokale borgere, lokalpressen, lystfiskerne, m.fl. inviteres til at se effekten af arbejdet.

Undersøg evt. fiskebestanden ved elektrofiskeri før/efter etableringen af gydebankerne. Det kræver en speciel tilladelse og uddannelse, og en liste over uddannede fiskeundersøgere, som evt. kan hjælpe med en bestandsundersøgelse, kan ses her. Indsæt link fra DSF