Giv en hånd med til udplantning af ålegræs

DSCF8758
torsdag den 1. juni 2023

I sommeren 2023 kan man som frivillig give en hånd med i udplantningen af ålegræs i Lillebælt nær Assens, Kolding Fjord og i Århusbugten. 

Projekt Kysthjælper

Projekt Kysthjælper arbejder for at forbedre havnaturen og genskabe levestederne for fisk og bunddyr i de kystnære havområder. Arbejdet bliver udført i samarbejde med frivillige og består i udplantning af ålegræs og etablering af mindre stenrev og muslingerev i fire kystnære havområder.

Læs mere om Kysthjælper her: www.kysthjælper.dk

Kom og vær med når Projekt Kysthjælper gennemfører udplantning af ålegræs i flere kystnære havområder! 

Lillebælt nær Assens

Der udplantes ålegræs i Torø Vig, som ligger syd for Assens. I løbet af weekenden den 10.-11. juni vil der blive udplantet mellem 2.000 og 4.000 ålegræsskud. Du kan som frivillig bidrage på dagen ved at hjælpe til med at montere ålegræsset på søm, eller hvis man er dykker, kan man plate ålegræsskuddene på bunden. Der vil være kyndig vejledning på dagen og god mulighed for at få spændende viden og erfaring med genetablering af havnatur i de kystnære områder.

Tilmelding på følgende link 

 

Her kan du også være med

I juni måned udføres der projekter i Kolding Fjord, Dyngby i den sydlige Århusbugt og ved Århus Ø. Ved Århus Ø har Aarhus Kommune og projekt Kysthjælper er gået sammen om en helt bynær udplantning af ålegræs i kanalerne på Aarhus Ø. 

Læs mere omkring projekterne og tilmeld på Danmarks Sportsfiskerforbunds hjemmeside herunder 👇

https://www.sportsfiskeren.dk/natur-og-fiskeripolitik/nyheder/2023/05/kysthjaelper-her-kan-du-give-en-haand-i-sommeren-2023

 

Fotograf: Søren Astrup Jørgensen