Markant støtte til dansk lystfiskeri

Arne Framegrab1 2048X1221

Nu skal vi i gang med at afklare, hvordan midlerne bedst bruges til gavn for dansk lystfiskeri, siger Arne Kvist Rønnest

tirsdag den 25. april 2023

Lystfisker Danmark

Lystfisker Danmark (Assens Kommune) er ansvarlig for at gennemføre den nationale strategi for lystfiskeri. Lystfisker Danmark er forankret i Assens Kommune og driver den digitale platform FishinginDenmark.info. Derudover gennemfører Lystfisker Danmark turismefremme sammen med VisitDenmark og bidrager til konkrete vand- og fiskeplejeprojekter rundt i landet såsom Projekt Stalling, Smoltvagt, Rovfiskene i Brakvandet, m.v. Lystfisker Danmarks metode består i at arbejde sammen med aktører i dansk lystfiskeri.

Finansloven for 2023 afsætter 5 mio. kr. til at videreføre den nationale strategi for lystfiskeri.

 
”Det er yderst glædeligt og et cadeau til alle ildsjæle i dansk lystfiskeri, at de danske politikere bakker op om dansk lystfiskeri ved at sætte penge af på Finansloven til at fremme lystfiskeri i Danmark”, siger projektchef Arne Kvist Rønnest, og fortsætter:
 
”Mange politikere har oplevet, at lystfiskerne gør en stor indsats for at få bedre lystfiskeri. Det har vi netop set med smoltvagt-initiativet. En af vores fornemmeste opgaver er at bakke op om de mange gode initiativer, der er omkring natur- og vandpleje og bæredygtigt fiskeri, og det er noget af det, som vi nu får mulighed for at arbejde videre med ved at være kommet på finansloven.”
 
Bevillingen vil blive forvaltet af Lystfisker Danmark og Assens Kommune, men hvordan midlerne skal anvendes er ikke fastlagt endnu.
 
”Der går nu et arbejde i gang, hvor vi sammen med aktørerne i dansk lystfiskeri skal kigge på, hvordan pengene kommer bedst muligt til gavn for dansk lystfiskeri i forhold til det arbejde, vi er sat i verden for at løse”, oplyser Arne Kvist Rønnest.