WWF søsætter redningsaktion for rovfiskene i brakvandet

IMG 5198
tirsdag den 26. marts 2024

WWF Verdensnaturfonden går nu ind i kampen for at redde rovfiskene i det sydlige Sjælland og på sydhavsøerne.

”Brakvandsgedderne har brugt tusindvis af år på at tilpasse sig livet i de meget specielle omgivelser, men på få årtier har vi mennesker formået stort set at udrydde dem. Fiskene er udtryk for finjusteret biodiversitet, og hvis de forsvinder, får vi dem altså ikke tilbage igen. Tilbagegangen viser med andre ord, hvor grelt det står til med at beskytte naturen her til lands – og ikke mindst til vands,” siger seniorspecialist Anne-Kristine Sverdrup fra WWF Verdensnaturfonden.

Bestanden sikres for fremtiden

Netop nu i slutningen af marts og begyndelsen af april yngler brakvandsgedderne, og derfor er WWF Verdensnaturfonden sammen med Vordingborg Kommune og elever fra FGU-skolen i Ringsted i gang med at indfange nogle af de få tilbageværende moderfisk.

På FGU-skolen i Ringsted stryges fiskene for æg og sæd, hvorefter æggene klækkes, og ynglen opdrættes i særlige opdrætsanlæg. Når sommeren og varmen kommer, sættes ynglet ud i deres oprindelige levesteder.

Formålet med projektet er at sikre de truede geddebestandes overlevelse, indtil der er genskabt et godt miljø og robuste levesteder, som kan understøtte store og sunde fiskebestande.

Arbejdet med at sikre brakvandsgeddernes fortsatte eksistens i området læner sig op af de faglige anbefalinger 'Rovfiskene tilbage til brakvandet’, som Fishing Zealand, Danmarks Sportsfiskerforbund og Lystfisker Danmark står bag sammen med kommuner og forskningsinstitutioner.

”Det er en stor opmuntring, at en så anerkendt organisation om WWF Verdensnaturfonden nu går aktivt ind i arbejdet med at sikre rovfiskene”, siger Arne Kvist Rønnest, Lystfisker Danmark.

Den faglige anbefaling findes her