Yes, der er opnået fuld finansiering til nationalt kyst og lystfiskercenter

Pakhus 1 (2)
torsdag den 9. marts 2023

Finansiering af det nationale Kyst- og Lystfiskercenter ved Assens Havn er nu helt på plads efter donation fra Nordea Fonden på 19,1 mio. kr.

Fakta

  • På finansloven i 2018, blev der afsat 32 mio. kroner til den nationale strategi for kyst- og lystfiskeri.
  • Assens Kommune er valgt som værtskommune til at føre strategien ud i virkeligheden.
  • Ud af de 32 mio. kroner er de 22 mio. kroner øremærket til at etablere et kyst- og lystfiskercenter.
  • Opførelsen af Centeret forventes at beløbe sig til 70 – 75 mio. kroner samt diverse følgeinvesteringer og allerede afholdte udgifter.
  • Assens Kommunes Byråd har afsat 15 mio. kroner til opførelsen af Centeret. Den resterende økonomi finansieres af bidrag fra A.P. Møller Fonden og Nordea-fonden.

Assens Kommune har netop fået tilsagn om støtte på 19,1 mio. kroner fra Nordea-fonden til opførelse af det kommende nationale Kyst- og Lystfiskercenter. Med placeringen ved Assens Havn kommer Kyst- og Lystfiskercenteret til at ligge flot ved vandnatur ud til Lillebælt.

Formålet med Centeret er at give de besøgende viden om den del af Danmark, som ligger under vandoverfladen, samt fremme kendskabet til og lysten til lystfiskeri. Kyst- og Lystfiskercenteret bliver en blanding af et fysisk lærings- og oplevelsescenter, der udfordrer sanserne på forskellig vis ved at føle og røre kombineret med prøv-selv-aktiviteter. Alle virkemidler tages i brug for at give de besøgende en stærk sansemættet oplevelse af livet under vandoverfladen og stemningen omkring at være lystfisker. Uden for Centeret vil der være oplevelser på vandet i Assens Havn samt mulighed for selv at prøve kræfter med lystfiskeriet ved forskellige lokale fiskespots.

Center forventes at slå dørene op i 2025

Borgmester Søren Steen Andersen glæder sig over den fornemme bevilling fra Nordea-fonden: ”Jeg er meget glad for, at vi netop har fået besked fra Nordea-fonden om, at de støtter projektet med godt 19 mio. kr., hvilket betyder, at vi nu er i mål med hele finansieringen af Kyst- og Lystfiskercenteret. Det er en stærk gruppe - bestående af staten, Assens Kommune og to fonde - som står bag realiseringen af det samlede projekt. Det er yderst lovende”.

Projektchef Arne Kvist Rønnest: ”Vi ønsker at lave et center som virkelig er til gavn for dansk lystfiskeri og som giver mere omsorg for vandnaturen. Vi kender den tørre del af Danmark – byerne, vejene, bakkerne, markerne, landskabet. Men hvordan ser der ud i de store dele af Danmark som vi slet ikke har set, fordi de ligger under vand? Hvordan ser der ud på bunden af Storebælt under broen? Hvorfor er ålegræs-sletterne så vigtige for fremtiden?”

Projektet går nu ind i en ny fase. Der skal vedtages en lokalplan for området, og senere i år venter en arkitektkonkurrence. Det er forhåbningen, at Assens Kommune i 2025 kan invitere til åbningsfest for det nationale Kyst og Lystfiskercenter.

DSC00130 (2)