Sammenslutningen ved Storå blev født den 18. februar 2009.

Den består af en kreds af sportsfiskerforeninger, lodsejere og konsortier, som har fiskeret langs Storå og dens sideløb.

Det er foreningens vision at:

Vi arbejder intenst på at oprette gydepladser så fiskebestanden i Storå og dens vandsystemer bliver selvreproducerende.

Storå bliver fri for spærringer fra udspring til udløb i havet.

Vi er innovative og handler, og tror på at:

"Når der løftes i flok - løftes højest"

Vandpleje