Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere (Vandstjernerne)

Wasserpflege

Hougårdsvej 23, 8220 Brabrand

Dette er vandløbsgruppen under sammenslutningen af Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere (ØLF). ØLF består p.t. af i alt 8 medlemsforeninger. 6 lystfiskerforeninger, 1 UV jæger klub og 1 gruppe af fritidsfiskere. ØLF ledes af et forretningsudvalg.

Vi er en gruppe af frivillige som vil gøre noget godt for faunaen og fiskene i vores vandløb, ved bla. at udlægge gydegrus, skjulesten og udplantning af gode vandplanter. Desuden står vi for produktion og udsætninger af ørredfisk i alle vandløb, der udmunder i Aarhus Bugt.

Formålet er at etablere sunde og naturlige vandløb, med gode naturlige fiskebestande.

Vi arbejder tæt sammen med DTU Aqua og biologerne i Aarhus, Odder, Syddjurs, Norddjurs samt Skanderborg kommuner.

Alle naturinteresserede er meget velkomne i gruppen, og vi planlægger mindst 3-4 vandplejeprojekter hvert år, hvor man kan hjælpe naturen og fiskebestandene.

Wasserpflege

DSC07819

Restaurering af Aarhus Å

I fredags blev der udlagt ialt ca 12 tons gydegrus og 28 tons STORE sten i Aarhus Å ved Pinds Mølle.

Ejerne af Pinds Mølle P&T, Lillian Østergård og Richard Borgbjerg, havde velvilligt lagt ca 200 meter å til projektet og Aarhus Kommunes dygtige medarbejdere havde lavet en effektiv sagsbehandling, så vi kunne få projektet klar til når havørrederne begynder at gyde om en lille måneds tid.

Da det var et projekt som var i hverdagen og hvor det var muligt at "grabbe" både grus og de store sten direkte ud i åen fra lastbil, var det ikke nødvendigt at indkalde ekstra bemanding til projektet. (Næste år bliver der rig mulighed for, at i kan deltage ved flere projekter).

Grunden til, at der ikke blev udlagt så meget gydegrus var, at der faktisk var en masse grus allerede, og vandløbet primært havde brug for, at der kom noget variation og turbulens. Derfor blev det de KÆMPE store sten der blev udlagt. (flere hundrede kilo).

Bemærk, at stene stikker op af vandet. Det er vigtigt. Dels løber vandet ikke henover dem, men disse sten samler også grene mm. som er vigtig skjul for de små fisk og ikke mindst sider der enormt med insekter på disse sten (god mad til vandstær og fisk). Desuden gøre de store sten, at de holder gruset rent, da sandet lægger sig bag stenen og på siden fremkommer der flot og rent gydegrus.
De store sten er også vigtige for vandløbenes fugle, vipstjert, vandstær mfl. som ynder, at side på disse sten ude i vandløbet.

Og ja, så er det er flot vandløb der kommer med alle disse sten, som jo naturligt har været en del af alle vandløbene, inden man i sin tid begyndt at bruge disse sten som byggemateriale.
Projektet var sat op af Henrik Mølgaard og det var Mikkel fra Frisch i Hammel, det var kranføre på udlægningen. (Magnus Frisch)

Projektet er betalt af ØLF, 1000 tak 🙂
Fotos Troels Holstein Kaa.