F2CFC7DE 1E44 4770 9AA6 5D2266D44E31

Fase 4: Følge op

Guide til vandplejeprojekter

Følge op

Når projektet er afsluttet, eks. at gydebanken er etableret, vil naturen forhåbentlig tage over og sikre at der kommer yngel fra gydning i flere år. Alligevel er det gavnligt på forhånd at overveje om der skal være ’efter-behandling’ af projektstrækningen.

Det er erfaringen fra en del projekter, at det kan være nødvendigt at justere den udlagte gydebanke. Husk at sikre jer tilladelse til dette allerede i projektansøgningen: De typiske tilpasninger er:

  • Der skal tilføres ekstra grus.
  • Der skal tilføres ekstra skjulesten.
  • Udplantning af vandplanter (her skal man altid anvende planter fra samme vandsystem)
  • Spuling af gydebanker.

Gode erfaringer

  • Det er spændende at følge projektet. Hvor mange havørreder anvender f.eks. den nye gydebanke. Lav gydetællinger i december-januar.
  • Lav ’havørred-safari’ i gydeperioden, hvor lodsejeren, lokale borgere, lokalpressen, lystfiskerne, m.fl. inviteres til at se effekten af arbejdet.

Undersøg evt. fiskebestanden ved elektrofiskeri før/efter etableringen af gydebankerne. Det kræver en speciel tilladelse og uddannelse, og en liste over uddannede fiskeundersøgere, som evt. kan hjælpe med en bestandsundersøgelse, kan ses her.